You are currently browsing the tag archive for the ‘danmei’ tag.

 

Đặc biệt điển – Bí mật của phụ vương

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

Advertisements

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Vĩ thanh (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Vĩ thanh (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ thập chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ thập chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ cửu chương (Hạ)

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ cửu chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ bát chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

Advertisements