Nghịch Ái

 

 

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược luyến tàn tâm, phụ tử văn, 1×1, đại thúc thụ, niên hạ công, kết thúc viên mãn, H (80%)

Nguyên tác: Mê Dương

Dịch giả: QT ca ca

Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử

Beta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn

Tiến độ edit: tùy hứng

Pairing: Lăng Thanh Lam x Lăng Cường

(Cùng hệ liệt: Huých Tường)

 

 

Đệ nhất chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương ThượngHạ

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương

Đệ lục chương

Đệ thất chương Thượng Hạ

Đệ bát chương Thượng Hạ

Đệ cửu chương ThượngHạ

Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương ThượngHạ

Vĩ thanh ThượngHạ

~ Chính văn hoàn ~

 

Đặc biệt điển

Ký sự xe hơi lắc lư

Lí do đến muộn

~ Toàn văn hoàn ~

Advertisements