Cữu Tình Như Hỏa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang, huyết thống ràng buộc (chất cữu), 1×1, mỹ công anh tuấn thụ, đại thúc thụ, niên hạ công, kết thúc viên mãn, H văn. 

 Nguyên tác: Mê Dương 

 Dịch giả: QT ca ca 

 Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử

 Beta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh 

 Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn

Tiến độ edit: tùy hứng

Pairing: Giang Kiêu Long x Kỷ Tử Hạo
 


    

Giản giới

Văn án

Đệ nhất chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương ThượngTrungHạ

Đệ lục chương

Đệ thất chương ThượngHạ

Đệ bát chương

Đệ cửu chương ThượngHạ

Đệ thập chương ThượngHạ

Vĩ thanh

~ Chính văn hoàn ~

 

Đặc biệt điển ThượngHạ

 

~ Toàn văn hoàn ~ 

Advertisements