Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ bát chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

Advertisements

 

Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ bát chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Muốn thượng liền thượng – Đệ thất chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Muốn thượng liền thượng – Đệ thất chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

 

Ừm thì cái PN này vốn 10 trang nhưng 8 trang đầu là phần thuộc Huých Tường nên nhà chúng tôi sẽ ko mần mà xin trân trọng bán cái qua Hờ Tờ Vờ =))))~ Cúi tuần vui vẹ na đồng bào :”>

 

 

 Nghịch ái – Đặc biệt điển —- Lí do đến muộn

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Nghịch Ái – Đặc biệt điển —— Ký sự xe hơi lắc lư

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Nghịch Ái – Vĩ thanh (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

  Đọc tiếp »

 

Nghịch Ái – Vĩ thanh (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Đọc tiếp »

Advertisements