Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: cô à

Phương Nam công tử: thời loạn đã đến

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: và

Phương Nam công tử: tôi có 1 khát khao

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đó là

Phương Nam công tử: đó nà tụi đà nẵng

Phương Nam công tử: hãy in mún thâu nhà tôi đem bán đi

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =)))))))))))~

Phương Nam công tử: thành dâm thư hay nhứt vn

Phương Nam công tử: =)))))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: cô đừng mơ tưởng

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: bọn nó hêm dám đâu

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi cũng nghĩ

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: hay tôi gửi luôn bả edit NA nhà tôi cho chúng nó

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: coi chúng nó có dám in hêm

Phương Nam công tử: =)))))))))))))))))))

Phương Nam công tử: ai cần đọc

Phương Nam công tử: nghe đồn

Phương Nam công tử: tụi nó in cứ in mà

Phương Nam công tử: =)))

Phương Nam công tử: nên tôi mới mơ ước nhỏ nhoi

Phương Nam công tử: :”>

Phương Nam công tử: chậc

Phương Nam công tử: tụi H văn mình

Phương Nam công tử: vs đám BDSM

Phương Nam công tử: cứ bị lãng quên

Phương Nam công tử: =)))))))))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: ờ

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: sao mềnh lại bị bỏ quên nhở

Phương Nam công tử: ;))

Phương Nam công tử: đếy

Phương Nam công tử: hêm ai nhắc chị Dương

Phương Nam công tử: kì ghê

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: h tôi khát khao lắm rầu

Phương Nam công tử: in mún thâu đi mà

Phương Nam công tử: dâm thư hay nhứt đó

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: ừa

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi cũng mún na

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: hí hí hí

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: vì lý do đó

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: nên tôi ứ thèm set pass hay khóa blog

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: nói thật chứ

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi nghĩ chỉ mấy blog gạo cội

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: có truyện hay hay với ngắn ngắn

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: mới sợ thôi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: chứ chúng ta

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: chỉ nên bức xúc vì chuyện bọn nó mang đi thôi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: chứ bọn nó cũng chẳng rờ đến truyện của mình đâu mà lo

Phương Nam công tử: ;))

Phương Nam công tử: thì đếy

Phương Nam công tử: dưng mà

Phương Nam công tử: tôi mún dc rờ rẫm

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi cũng thế

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi mún nó xb NA nhà tôi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tôi mún xb mấy truyện MD

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: ừa

Phương Nam công tử: tôi bảo

Phương Nam công tử: xẽ vang danh báo chí chứ chả chơi

Phương Nam công tử: =)))

Phương Nam công tử: xẽ có tiêu đề trên báo công an

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: là nxb đà nẵng

Phương Nam công tử: bị niêm phong cấm hành nghề

Phương Nam công tử: vì dám in truyện

Phương Nam công tử: sex 3 xu

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đúng

 (`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đâu

Phương Nam công tử: của 1 nik name

Phương Nam công tử: tên là

Phương Nam công tử: phương nam công tử

Phương Nam công tử: =))))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: phải là xb và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy chứ

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: à vâng

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =))~

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: vui lắm đấy

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: kaka

Phương Nam công tử: ;))

Phương Nam công tử: đoạn chat nầy mà để ngừi ngoài bik

Phương Nam công tử: tụi nó

Phương Nam công tử: xẽ xúm vô

Phương Nam công tử: và nói

Phương Nam công tử: đồng chí hãy giác ngộ cách mạng đi

Phương Nam công tử: =)))))))))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =))))~

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đúng

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: hay cô cop lại

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tung lên wp đi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =)))))))))~

Phương Nam công tử: =))))

Phương Nam công tử: wp cô hay tôi

Phương Nam công tử: =))))))))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: hay cả 2

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: cô cop đi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: rồi bắn cho tôi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =))))))))~

Phương Nam công tử: =))))))))))))))))))))))))))

Phương Nam công tử: thôi

Phương Nam công tử: xợ tụi nó quăng bom

Phương Nam công tử: chek pà

Phương Nam công tử: =)))

Phương Nam công tử: h các em ấy nhiệt huyết lắm

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: kiểu dư

Phương Nam công tử: mầy đếch theo cộng xản ông pắn pỏ mày

Phương Nam công tử: =))))))))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đúng

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: đoạn chat này mà đc đưa ra công khai

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: thì chúng ta

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: sẽ đc xếp vào

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: phần tử phản cách mạng

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =)))))))~

Phương Nam công tử: =)))

Phương Nam công tử: ừa

Phương Nam công tử: nếu cô khao khát dc đăng lên

Phương Nam công tử: thì hãy chờ cuối tuần ấy

Phương Nam công tử: chiều thứ bẩy đệp giời

Phương Nam công tử: tinh thần cách mạng cụng xuội xuội bớt

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: đăng mới có hương có hoa

Phương Nam công tử: =)))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: zời ơi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: tinh thần CM của các hủ nữ

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: lúc nào chẳng cao vật vã

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: có lúc nào xuội đâu

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: cúi tuần chắc chị em đi hóng mát

Phương Nam công tử: nên anh em ta cứ đăng

Phương Nam công tử: chek pố ai đâu

Phương Nam công tử: =))

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: ừa

Phương Nam công tử: xi nghĩ đi rầu nói tôi

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: mừ đăng

Phương Nam công tử: xao?

Phương Nam công tử: ;;)

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: k khéo

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: chúng ta lại nổi tiếng

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: còm cứ tới ầm ầm

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: lượng view tăng lên đáng kể ý chớ

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: =))))))))))))~

Phương Nam công tử: =))

Phương Nam công tử: điều đó

Phương Nam công tử: cứ như đúng dồi

Phương Nam công tử: =)))

Phương Nam công tử: rờ xao

Phương Nam công tử: cóp pát

Phương Nam công tử: ;;)

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: yeah yeah

Phương Nam công tử: rầu để dành???

Phương Nam công tử: ;;)

Phương Nam công tử: cúi tuần nầy???

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: ừa

(`∙¸¶-¶ï|«årüçhåñ…™…¶-¶åñçhül…™…Ÿüñjåë…™¸∙´) Hicha…: chuẩn đấy

 

 => =)))))))))))~

Cuối tuần vui vẻ nhớ đồng bào

Đọc lại nội qui trước khi còm nhá

Chào thân ái và quyết thắng!

 

 

Advertisements