_Phương Nam công tử_

Hêm có rì đêu mí nàng, chỉ nà khoe của cải anh có xau khi trở thành đồng bọn dới pợn Min Zu =]] =]] =]]

Này thì hình bìa của Muốn thâu liền thâu, bìa chính thì hêm nói làm giề tại hùi trước khoe rầu, lần này còn có cả bìa phụ nữa a =]] =]] =]]

Thấy xao thấy xao, chibi dễ thương ha, nhìn nà mún xem, ai lại nghĩ nó “chong xáng” đến mức lày =]] =]] =]]

Và đây nà hình ảnh khi chỉ còn nà huyền bí (Theo lời pợn Zu =]] =]]~)

Chỉ nà thế thui na, tại tính anh ưa khoe khoang lớm =]] =]] =]]

Advertisements