_Phương Nam công tử_

Tạm thời trích dẫn 1 đọan đối thọai của 2 thằng bệnh =]] =]]

Phương Nam công tử (PNCT): *chọt chọt* hú hú có nhà hêm chú?

Tử An tiên sinh (TATS): Chiện giề ku?

PNCT: Chiều nay anh vừa tám nhảm vs pợn Minh Zu…

TATS: Chú dám hồng hạnh ra tường *chọi dép*

PNCT: *giơ nắp nồi đỡ* Chời ôi, ngừ ta bàn dìa dự án tương lai. Còn nhớ mấy hôm nay anh cứ rủ rỉ vs chú cái chiện cậu cháu hêm? *nháy nháy mắt*

TATS: Dờ tính mần xao? *mắt sáng rỡ*

PNCT: Ừm ừm, cứ ôm đại đi, bấn wó hê hê

TATS: Lần này là đại thúc khẩu thị tâm phi hảo hảo bị chà đạp à? *Nc miếng rớt tá lả*

PNCT: *diễn thuyết đến nc miếng tung bay* Tất nhiên, hêm những vại mờ còn nà hơn nhau đến 17 tuổi nữa kà. 2 zai chính gặp lần đầu lúc thằng cháu 7t còn ông cậu 24t, wá dữ XD~…

TATS: Dồi dồi, lầu bà lầu bầu miết. Quyết định vại đê!

PNCT: Cứ thế mờ mần!

Vại nà từ đọan nói chiện quan chọng trên đã dẫn đến kết luận: Nhị vị lâu chủ Vân Vũ lâu sẽ mần Cữu tình như hỏa, nằm trong hệ liệt Hắc bang bất luân. Tiến độ có thể sẽ hêm nhanh dc, vì sang năm cả 2 chúng ta đều phải thi ĐH, nếu nhanh nhất nà khỏang 1 tuần 1 chương.

Nhưng mờ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng! Cữu tình như hỏa thẳng tiến!

 

p/s: mai chắc có Văn Án XD~

Advertisements